Newline format

Формат нового рядка


Files that have multiple lines of text have special newline characters to indicate where one line ends and a new one begins. Because operating systems have had different traditional formats, Notepad++ and Scintilla have support to handle and them. When editing a file, Notepad++ will try to determine the newline format used and base any newline operations on that. To change the format used, simply select it from the Edit menu. All newlines will be changed and subsequent newlines added will be of this format. Файли з кількома рядками тексту мають спеціальні символи нового рядка, щоб вказати, де закінчується один рядок і починається інший. Оскільки операційні системи мали різні традиційні формати, Notepad + + і Scintilla мають їх підтримку і керування. При редагуванні файла, Notepad + + спробує визначити використовуваний формат нового рядка. Щоб змінити використовуваний формат виберіть необхідний з меню Редагування. Всі символи нових рядків будуть змінені і нові рядки в подальшому будуть додані в цьому форматі.
X
Loading