Shortcuts for the Edit menu

Гарячі клавіші для меню Редагування

Default shortcuts

Гарячі клавіші за замовчуванням

Below is the list of predefined keyboard and mouse shortcuts for Notepad++. They can be freely configured using the shortcut mapper, as well as all the commands which were not bound to shortcuts by default. This list does not include standard shortcuts provided by Notepad++-related plugins. Нижче наведено список зумовлених клавіш і миші для Notepad + +. Вони можуть вільно конфигурироваться за допомогою вкладки Гарячі клавіші, контекстного відображення, як і всі команди, що не були визначені за замовчуванням. Цей список не включає в себе стандартні які надаються плагінами Notepad++-.
Edit menu / меню Редагування
Shortcut / Гарячі клавіші ActionДія
Ctrl-C CopyКопіювати
Ctrl-Insert CopyКопіювати
Ctrl-Shift-T Copy current line to clipboardСкопіювати поточний рядок у буфер
Ctrl-X CutВирізати
Shift-Delete CutВирізати
Ctrl-V PasteВставити
Shift-Insert PasteВставити
Ctrl-Z UndoВідмінити
Alt-Backspace UndoВідмінити
Ctrl-Y RedoПовторити
Ctrl-A Select AllВибрати все
Alt-Shift-Arrow keys, or Alt + Left mouse click Column Mode SelectРежим стовпця
Ctrl + Left mouse click Start new selected area. Only multiple stream areas can be selected this way. Вибрати нову область. Тільки декілька потокових областей можуть бути вибрані таким чином.
ALT-C Column EditorРедактор стовпців
Ctrl-D Duplicate Current LineДублювати поточний рядок
Ctrl-T Switch the current line position with the previous line position Перемикання між поточним подоженням рядка і попереднім.
Ctrl-Shift-Up Move Current Line, or current selection if a single stream, Up Перемістити поточний рядок або поточну виділення вгору в разі одного потока.
Ctrl-Shift-Down Move Current Line, or current selection if a single stream, Down Перемістити поточний рядок або поточну виділення донизу в разі одного потока.
Ctrl-L Delete Current LineВидалення поточного рядка
Ctrl-I Split LinesРозділити рядки
Ctrl-J Join LinesОб’єднати рядки
Ctrl-G Launch GoToLine DialogДіалог Йти до рядка
Ctrl-Q Block comment/uncommentБлок коментувати / розкоментувати
Ctrl-Shift-Q Stream commentПотоковий коментар
Tab (selection of one or more full lines) Insert Tabulation or Space (Indent)Вставити Табуляцію або Пробіл (Відступ)
Shift-Tab (selection of one or more full lines) Remove Tabulation or Space (outdent)Видалити Табуляцію або Пробіл (Відступ)
Ctrl-BackSpace Delete to start of wordВидалити до початку слова
Ctrl-Delete Delete to end of wordВидалити до кінця слова
Ctrl-Shift-BackSpace Delete to start of lineВидалити до початку рядка
Ctrl-Shift-Delete Delete to end of lineВидалити до кінця рядка
Ctrl-U Convert to lower caseПеретворити на нижній регістр
Ctrl-Shift-U Convert to UPPER CASEПеретворити на верхній регістр
Ctrl-B Go to matching braceПерейти до парної дужки
Ctrl-Space Launch CallTip ListBoxЗапуск підказок викликів функції
Ctrl-Shift-Space Launch Function Completion ListBoxЗапуск підказок завершення функцій
Ctrl-Enter Launch Word Completion ListBoxЗапуск підказок Завершення слів
Ctrl-Alt-R Text Direction RTLНапрямок тексту RTL
Ctrl-Alt-L Text Direction LTRНапрямок тексту LTR
Enter Split line downwards, or create new lineРозбити рядок донизу або створити новий рядок
Shift-Enter Split line downwards, or create new lineРозбити рядок донизу або створити новий рядок
X
Loading