Lexikoukr - free books, tutorals...

ГОЛОВНА   -    Біологія

Життя
Живі організми

Біокод

    Біологічний код або Біокод (давн.-грецька βίο κώδικας) - це невід’ємна матеріальна складова способу існування матеріальної структури, що має назву Життя (живого організму), яка містить в собі інформацію про ініціалізацію новоствореної матеріальної структури та її функціональність, включаючи і механізм розмноження.

    Біокод може мати клітинне (знаходиться в всередині клітин, з яких складається організм) або неклітинне розташування (організм не складається з клітин); в останньому випадку маємо справу з неклітинною формою життя.

    В організмах з клітинною формою життя, яким притаманний ядерний устрій клітин (νκρυον = eucaryota), біокод знаходитися в ядрах.

форми життя βίοσ
клітинні κύτος неклітинні άκύτος

ядерні (еукаріоти);

eucaryota; νκρυον

безядерні (акаріоти);

acaryota; κρυον

доядерні (прокаріоти);

procaryota; πρκρυον

післядоядерні (метапрокаріоти);

metaprocaryota; μετάπρκρυον
в ядрі в цитоплазмі в капсиді

    Історія розвитку систематики живого – це, далебі, історія пошуку дослідниками місцезнаходження біокоду організмів (що допомогло б краще зрозуміти еволюційний процес), який обмежувався можливостями доступних інструментів, найголовнішу роль серед яких грав мікроскоп.

    Саме мікроскоп дозволив зробити найвизначніший крок у вивченні життя – відкритті та дослідженні клітини. Саме мікроскоп допоміг зробити найвизначніший крок у вивченні життя – відкрити та дослідити клітини, що дозволило в 1839 р. Т. Шванну сформулювати клітинну теорію.

    Клітинна теорія будови організмів мала надзвичайно великий вплив на розвиток біології і стала на довгий час фундаментом еволюційної теорії рослинного світу. Отримані знання про клітину мали таке велике значення, а сама вона настільки полонила дослідників, що й досі багато з них не сприймають думку про існування життя поза межами клітини, свято дотримуючись постулатів вищезгаданої теорії . Втім, поява сучасного обладнання вже розірвала пута обмеженості розміром клітини і дала можливість зазирнути далеко далі на шляху збору безмежних за обсягом знань про життя.
КРАЇНИ
Flag Counter

    LEXIKOUKR  2013